top of page

U dorezua ne aplikimi per te regjistruar organizaten nonprofit Qendra - USA

Updated: Sep 22, 2022


Eshte nje organizate ojf e diaspores shqiptaro-amerikane, qellimi i i se siles eshte "bamiresi, advokaci dhe mbrojtje e te drejtave civile dhe njerezore te diaspores".


Shkurt, qellimi i kesaj organizate eshte te mbroje diasporen.


Emri zyrtar i organizates eshte The Albanian American Organization "Qendra".


Bordi ka 11 veta dhe eshte divers ne moshe, gjini, krahinem, fe dhe origjine politike.


Procesi i regjistrimi merr 3-4 jave.


Pas regjistrimit duhet aplikuar ne agjensise amerikane te tatimeve IRS qe kontributet financiare te mbeshtetesve te jene te zbriteshme nga taksat. Kusht per kete ne USA eshte qe nga kontributet te mos perfitoje asnje individ, por komuniteti ne teresi.


留言


bottom of page